Europejski Fundusz Społeczny

Województwo kujawsko-pomorskie

BIP

 

Informacje o szkole

Nasza szkoła ma wieloletnią tradycję. Początek jej działalności związany jest z Państwową Szkołą Laborantów Medycznych (PSLM) otwartą 1września 1959 r. Mieściła się ona przy ulicy Słowackiego 45/47. Pierwsza grupa absolwentów (46 osób), z dyplomami wykwalifikowanych laborantów medycznych opuściła mury szkoły po dwóch latach, tzn. w czerwcu 1961 roku. W tym samym roku szkoła otrzymała w posiadanie drewniany barak przy ulicy Żwirki i Wigury 43/65.
Dnia 1 września 1962 roku PSLM została przemianowana na Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki (PSMTA). Nauczyciele i uczniowie pracowali w bardzo trudnych warunkach lokalowych.
szkoła

Z tego powodu władze miejskie decyzją z dnia 3 października 1967 roku przyznały szkole nowy obiekt przy ulicy Św. Jana 1/3.
W tym zabytkowym budynku mieściła się wcześniej Zasadnicza Szkoła Asystentek Pielęgniarskich Polskiego Czerwonego Krzyża. Prace adaptacyjne trwały bardzo długo, m.in. z powodu ścisłego nadzoru konserwatorskiego.
  1 września 1969 roku- inauguracja roku szkolnego obyła się już w nowym budynku. Była to również dziesiąta rocznica istnienia placówki. Kolejne lata przyniosły powiększenie oferty edukacyjnej szkoły:
- 1.09.1971 r.- Terapia Zajęciowa
- 1.09.1972 r.- Technika Dentystyczna
Od tego roku zmieniła się też nazwa szkoły- Medyczne Studium Zawodowe (poprzednia nie przystawała do poszerzonej o nowe kierunki działalności edukacyjnej szkoły).
  Kolejny kierunek, Wydział Pracownika Socjalnego, zaczął funkcjonować od września 1974 r. Nauka trwała dwa lata. W następnym roku szkolnym zaczęto kształcić pracowników socjalnych także w systemie zaocznym. Powołano również Wydział Higienistek Stomatologicznych. W związku z dużym zapotrzebowaniem od 1982 roku zorganizowano kolejny kierunek- Wydział Higieny Szkolnej. Po rocznej nauce absolwenci mogli podejmować pracę głównie w przedszkolach i szkołach.

Dnia 6 grudnia 1986 r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie w dziejach szkoły. Medyczne Studium Zawodowe otrzymało imię Mikołaja Kopernika. Odsłonięto wówczas pamiątkową tablicę. Wybór patrona nie był oczywiście dziełem przypadku. Ze względu na tradycje szkoły świętojańskiej wielce prawdopodobne jest, że uczęszczał do niej Mikołaj Kopernik, którego wuj Łukasz Watzenrode był tu rektorem i wykładowcą.
  Rok szkolny 1987/88 szkoła powitała powiększona o kolejny wydział: Zaoczny Wydział Instruktorów Higieny. Edukacja trwała trzy lata, a zajęcia odbywały się dwa lub trzy razy w miesiącu. W 1988 powołano kolejny zaoczny wydział- Opiekunka Dziecięca. Działał on zaledwie trzy lata, a ostatnie absolwentki opuściły mury szkoły w 1991 roku.
tablica


1 września 1993 roku rozpoczęto kształcenie na Wydziale Ratownika Medycznego. Początkowo absolwentami byli jedynie mężczyźni. Dopiero w roku szkolnym 1999/2000 słuchaczką Wydziału została kobieta.
  Z dniem 1 września 2005r. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr XXXVI/465/05 z dnia 27 czerwca 2005r. oraz uchwały Nr XXXVII/505/05 z dnia 12 września 2005r. szkoła zmieniła nazwę. Oto jej nazwa w pełnym brzmieniu: Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika.

Historia wydziałów:
- 1.09.1962 r. - Analityka Medyczna - funkcjonował do 2006r
- 1.09.1971 r. - Terapia Zajęciowa - nadal
- 1.09.1972 r. - Technika Dentystyczna - nadal
- 1.09.1974 r. - Pracownik Socjalny - funkcjonował do 1993r
- 1.09.1975 r. - Higienistka Stomatologiczna - funkcjonowała do 1999r
- 1.09.1982 r. - Higienistka Szkolna - funkcjonowała do 1991r
- 1.09.1987 r. - Zaoczny Instruktor Higieny - funkcjonował do 1999r
- 1.09.1988 r. - Zaoczny Opiekunka Dziecięca - funkcjonował do 1991r
- 1.09.1993 r. - Ratownik Medyczny - nadal
- 1.09.1996 r. - Technik Fizjoterapeuta - funkcjonował do 2006r
- 1.09.2000 r. - Pielęgniarstwo - funkcjonowało do 2004r
- 1.09.2006 r. - Technik Masażysta - nadal
- 1.09.2006 r. - Asystentka Stomatologiczna - nadal
- 1.09.2008 r. - Opiekun Medyczny - nadal

Więcej informacji o historii budynku przy ulicy Św. Jana 1/3 oraz o działalności szkoły można znaleźć w monografii Jana Witkowskiego XXX- lecie Medycznego Studium Zawodowego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1989 oraz w pracy magisterskiej Piotra Marka Lewandowskiego Monografia Medycznego Studium Zawodowego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003

1 Organem prowadzącym Szkołę Policealną Medyczną im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK