Europejski Fundusz Społeczny

Województwo kujawsko-pomorskie

BIP

 

Technik masażysta

 Nauka trwa 2 lata. Nauka realizowana jest w systemie dziennym (5 dni w tygodniu) lub stacjonarnym (3 dni w tygodniu).

Informacja o zawodzie
Absolwent kierunku Technik masażysta potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych, nawiązać i utrzymać kontakt z pacjentem, zna zasady i techniki podstawowych metod masażu, potrafi wykonać masaż klasyczny, segmentarny, izometryczny, punktowy, masaż metodą Schantala, masaż sportowy i kosmetyczny. Zna wpływ kinezyterapii i fizykoterapii na organizm człowieka, umie prowadzić dokumentację pacjenta, współpracować z zespołem terapeutycznym, przestrzegać przepisów BHP.

Miejsca pracy
Technik masażysta może być zatrudniony w:

 • oddziałach szpitalnych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • przychodniach i ośrodkach rehabilitacyjnych
 • domach pomocy społecznej
 • fundacjach na rzecz osób niepełnosprawnych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • klubach sportowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne
 • łatwość nawiązywania kontaktu
 • obowiązkowość, dokładność
 • empatia, życzliwość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • samodzielność
 • dobra sprawność manualna
 • dobry stan zdrowia

Zajęcia realizowane są w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w oddziałach neurologii, ortopedii, rehabilitacji, w poradniach rehabilitacyjnych, Domu Pomocy Społecznej, klubach sportowych.

W pracowniach i na zajęciach praktycznych obowiązuje strój ochronny i zmienne obuwie, natomiast na zajęciach wychowania fizycznego strój sportowy oraz strój kąpielowy.


Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego na terenie szkoły, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Życie szkolne masażystów.
Masażyści cd...

TM

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK